Reklama

Jan Paweł II

Abp Ludwig Schick: Jan Paweł II odnowił pojęcie „solidarności” w Kościele

- Jan Paweł II odnowił pojęcie „solidarności” w Kościele. Solidarność to postawa duchowa, którą papież reprezentował – mówił abp Ludwig Schick, arcybiskup Bambergu w swoim wykładzie na temat solidarności w myśli i działaniu papieża Jana Pawła II. Wykład wygłoszony został podczas konferencji „Totuus Tuus – postawa na dzisiaj”, która kończy centralne obchody XX Dnia Papieskiego. Konferencja odbywa się w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

TZ

Wizerunek św. Jana Pawła II z kościoła w Czeladzi-Piaskach

Wizerunek św. Jana Pawła II z kościoła w Czeladzi-Piaskach

Konferencję „Totus Tuus – postawa na dzisiaj” otworzył kard. Kazimierz Nycz. Ks. Dariusz Kowalczyk prezes organizującej konferencję Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” szczegółowo przedstawił prelegentów oraz komentatorów – tradycyjnie bowiem zaplanowano trzy wykłady a następnie trzy krótsze komentarze do każdego z nich.

Pierwszy wykład pt. „Solidarność w myśli i działaniu Papieża Jana Pawła II” wygłosił abp prof. Ludwig Schick, arcybiskup Bambergu.

Reklama

Rozpoczął od przywołania osobistych wspomnień związanych z Janem Pawłem II, którego poznał we wrześniu 1978 r. podczas spotkania biskupów polskich i niemieckich w Fuldzie i którego w kolejnych latach – już latach pontyfikatu – spotykał często. – Solidarność w jego życiu odczytałem w sposób bardzo osobisty – powiedział. Podkreślił, że solidarność to postawa duchowa, która okazuje się słowem i czynem. Jan Paweł II tę postawę reprezentował.

Abp Schick przypomniał, że słowo „solidarność” pochodzi od łacińskiego słowa „solidus”, tzn. „wierny”. – Jan Paweł II był wierny swoim wartościom i postawom, a także relacjom z ludźmi – mówił.

Podkreślił, że Jan Paweł II odnowił pojęcie „solidarności” w Kościele, zwracając uwagę, że jest to lek, który pomaga nam przezwyciężać kryzysy, prowadzić społeczeństwa do rozwoju oraz do pokoju. „Opus solidaritatis pax” – powiedział nawiązując do sformułowania Piusa XII. Zwrócił uwagę, że w Kościele Xxi w. idea solidarności funkcjonuje już jako pewna norma, co widać choćby w encyklice papieża Franciszka „Fratelli tutti”, a co ma związek z myślą i działaniami Jana Pawła II.

Reklama

Następnie abp Schick omówił teologiczne źródła solidarności wg. Jana Pawła II, podkreślając, że pierwsze systemowe wypowiedzi nt. solidarności zawarł on w encyklice „Solicitudo rei socialis”. Prelegent zwrócił uwagę, że idea solidarności wiąże się z samą nauką o Trójcy Świętej a także z wizją Boga jako Ojca i Stwórcy wszystkiego. Modelem postawy solidarności rozumianej jako poświęcenie się Bogu i najbliższym jest ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu. Z solidarnością wiąże sie też eschatologiczna wizja Kościoła. Abp Schick przypomniał, że Jan Paweł II często wskazywał świętych, jako wzory postawy solidarności, przywołując m.in. postać św. Piotra Klawera czy św. Maksymiliana Kolbe.

Prelegent przypomniał też, w jaki sposób Papież – Polak poprzez swoje nauczanie o jedności, wspólnocie i o kulturze – budził polski naród podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. Pielgrzymka ta zaowocowała m.in. powstaniem „Solidarności”, ruchu, który doprowadził do końca komunizmu.

Podziel się cytatem

Abp Schick mówił o wizji solidarności Jana Pawła II w wymiarze społecznym – zgodnie z którą musiała ona być związana z zasadą personalizmu i subsydiarności. Zwracał też uwagę na jej ważny wymiar duchowy. Dla Jana Pawła II źródłem postawy solidarności była bowiem duchowość chrześcijańska a jej najlepszym wzorem – Matka Boża. Abp Schick przypomniał w tym kontekście takie momenty z Jej życia, jak zwiastowanie, wesele w Kanie Galilejskiej, czy trwanie pod krzyżem – przykłady bezinteresowności, uważności na innych i towarzyszenia w cierpieniu. Wyraził też przekonanie, że jedno z wezwań Litanii Loretańskiej mogłoby brzmieć „Matko solidarności”.

W nawiązaniu do wykładu abp Schicka, s. Anna Maria Pudełko AP, podziękowała szczególnie za podkreślenie aspektu duchowego solidarności. Stwierdziła, że myślenie o solidarności tylko w wymiarze horyzontalnym, społecznym, bez odniesienia do duchowości może nas doprowadzić do błędów, m.in. takich, że zamiast walczyć o człowieka zaczniemy walczyć z człowiekiem. Zwróciła uwagę, że takie błędy, wyrażające się m.in. przez postawę „hejtu” widoczne są w życiu społecznym i również w Kościele.

S. Pudełko zwróciła również uwagę na to, że Maryja jako matka solidarności może być bardzo głęboką inspiracją, zwłaszcza w duchowości kobiet, która zdaje się przeżywać kryzys. Podkreśliła, że postawa Matki Bożej może nas kierować w stronę solidarności z najbardziej bezbronnymi – nienarodzonymi dziećmi, w stronę solidarności społecznej i solidarności z cierpiącymi a także w stronę tworzenia między ludźmi harmonijnej wspólnoty.

Kolejny z komentatorów, red. Grzegorz Górny zwrócił uwagę na połączenie myśli i działania Jana Pawła II w kwestii solidarności. Podkreślił, że papieska pielgrzymka z 1979 r. wpłynęła na powstanie ruchu „Solidarności”, który z kolei wpływał na papieską myśl społeczną. Grzegorz Górny mówił również, że na przełomie lat 70-tych i 80 – tych XX w. dwoma poligonami katolickiej nauki społecznej były Ameryka Łacińska i Polska ze ścierającymi się wizjami teologii wyzwolenia i teologii solidarności.

Ks. prof. Marek Chmielewski z KUL podkreślił, że solidarność, wrażliwość na drugiego człowieka, jest jednym z najbardziej fundamentalnych przejawów duchowości, nie tylko chrześcijańskiej, ale po prostu ludzkiej. Zaznaczył, że Jan Paweł II również tak potrafił patrzeć na duchowość. Przypomniał m.in. jego słowa na temat wielkiego niebezpieczeństwa grożącego człowiekowi. Jest nim, zdaniem papieża, odłączenie od miłości, kamienne serce, pozbawienie serca z ciała, które prawidłowo reaguje na dobro i zło.

W podsumowaniu abp Schick podkreślił, że solidarność wywodząc się z fundamentu duchowego, musi jednocześnie zmieniać społeczeństwo. Stwierdził też, że musi mieć ona wymiar ogólnoludzki – solidarność nacjonalistyczna, egoistyczna jest jedynie wynaturzeniem solidarności. Zaznaczył też, że solidarność nie jest łatwa, wymaga pracy, wysiłku i cierpliwości, co nie jest popularne w naszych czasach, w których wszyscy nastawieni są na szybki efekt.

2020-10-13 15:27

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

W ostatnich dniach życia Jan Paweł II bardzo cierpiał

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

Adam Bujak

W ostatnich dniach życia Jan Paweł II bardzo cierpiał, jego agonia była straszliwie bolesna, ale przeżywał ją ze spokojem – ujawnił francuski kardynał Paul Poupard. Emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury mówił o tym podczas konferencji, jaką wygłosił 24 kwietnia wieczorem w Instytucie Francuskim w Rzymie.

Jego zdaniem dzieło Jana Pawła II jest najpoważniejsze spośród wszystkich papieży razem wziętych. Zadziwiająco owocne lata tego długiego pontyfikatu miały swe źródło w modlitwie. To ona, zdaniem 84-letniego purpurata, była wewnętrznym oddechem i motorem jego życia. Absolutnym centrum każdego dnia papieża i całego jego życia była Msza św. Czerpał on także z pobożności ludowej, a zwłaszcza nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
Kard. Poupard wskazał, że Jan Paweł II był wzorem zapominania o sobie. Wynikało to stąd, że sam był całkowicie oddany Chrystusowi przez Maryję. Okazywał też niespożytą wytrzymałość w pokonywaniu przeszkód, a także niewyczerpaną życzliwość, połączoną z odwagą mówienia prawdy.
Podobnie jak Jan XXIII, był bardzo ludzki i wierzył w zbawczą wartość cierpienia, przyjętego i przeżywanego z miłością – stwierdził kardynał, który pracował u boku obu tych papieży.
Zauważył, że Jana Pawła II kształtowali ludzie świeccy. Najpierw jego ojciec, którego widywał modlącego się w nocy na kolanach, potem krawiec-mistyk Jan Tyranowski, który młodemu Karolowi Wojtyle dawał do czytania dzieła mistyków karmelitańskich: św. Jana od Krzyża i św. Teresy z Avili, a także św. Brat Albert Chmielowski, malarz, który zrezygnował z uprawiania sztuki, aby zostać nędzarzem wśród nędzarzy. To właśnie przykład Brata Alberta pomógł Wojtyle podjąć decyzję o porzuceniu literatury i teatru, by wejść na drogę kapłaństwa – podkreślił kard. Poupard. Według niego tu trzeba szukać przyczyn wrażliwości Jana Pawła II na ludzi świeckich i wynoszenia ich na ołtarze, aby wskazać, że świętość nie jest przywilejem osób konsekrowanych, ale stanowi cel wszystkich ochrzczonych.
Emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury był w 2005 r. świadkiem w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II. Przyznał, że odpowiedział wówczas na 124 szczegółowe pytania postulatora, ks. prałata Sławomira Odera.

CZYTAJ DALEJ

MŚ w kajakarstwie – Borowska i Łubniewski dwukrotnie na podium

2021-09-19 16:09

[ TEMATY ]

medal

kajakarstwo

PAP

Kanadyjkarze Dorota Borowska i Michał Łubniewski zdobyli po dwa medale mistrzostw świata w kajakarstwie rozgrywanych w Kopenhadze. Łącznie sześć polskich osad stanęło na podium.

Niedzielną sesją finałową regat udanie otworzyła Borowska, która w swojej koronnej konkurencji - jedynce na 200 m - była trzecia. Kanadyjkarka NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki wyprzedziła na mecie Ukrainkę Liudmiłę Luzan, z którą w Tokio przegrała brązowy medal.

CZYTAJ DALEJ

Ich męstwo i odwaga nie pójdzie w zapomnienie

2021-09-20 09:18

[ TEMATY ]

Westerplatte

diecezja kielecka

Katarzyna Dobrowolska

Według ustaleń, 80 żołnierzy spośród 200 broniących polskiej placówki przed Niemcami, wywodziło się z kieleckiego 4. Pułku Piechoty Legionów. Pochodzili z kieleckich wiosek i miasteczek. 28 lutego 1939 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych Departamentu Piechoty skierowało do dowódcy 2. Dywizji Piechoty Legionów w Kielcach, płk. Edwarda Dojana-Surówki rozkaz w sprawie organizacji plutonu wartowniczego dla Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Od tego momentu rozpoczął się słynny szlak bojowy żołnierzy z Kielc na Westerplatte. Pracownicy Delegatury IPN w Kielcach ustalili lokalizację 35 mogił, znajdujących się na terenie woj. świętokrzyskiego.

Inicjatorem Rajdu był biskup Marian Florczyk. - Nie spodziewałem się że coś takiego uda się zrealizować. Z tym marzeniem, aby upamiętnić naszych żołnierzy z ziemi świętokrzyskiej walczących na Westerplatte, chodziłem wiele lat. Kiedy padła propozycja na forum wobec przedstawicieli urzędu wojewódzkiego, marszałkowskiego, czy Wojewódzkiego Ochotniczego Hufca Pracy spotkała się z życzliwością i pozytywnym przyjęciem. Dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy - mówi bp Florczyk.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję