Reklama

Myśl na tydzień - bp Wiesław Śmigiel

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

7.11.2023 – 13.11.2023
Nikt z ludzi nie jest w stanie zagwarantować nam pokoju, bo serce ludzkie jest przewrotne. Tylko Bóg potrafi dać pokój.

31.10.2023 – 6.11.2023
Kiedy jesteście w drodze, jesteście świadkami Chrystusa.

24.10.2023 – 30.10.2023
Misją Kościoła jest ukazywanie Jezusa, który uzdrawia, wskrzesza i zaprasza do wspólnoty ze sobą.

17.10.2023 – 23.10.2023
Jezus przychodzi do nas w Kościele i poprzez Kościół.

10.10.2023 – 16.10.2023
Potrzeba Bożej pomocy, by nie ustawać w czynieniu dobra.

3.10.2023 – 9.10.2023
Bóg dociera do człowieka różnymi drogami.

26.09.2023 – 2.10.2023
Prośmy Boga w intencji nowych powołań, aby nie zabrakło w świecie zwiastunów Bożej miłości.

19.09.2023 – 25.09.2023
Gdyby zabrakło caritas – miłości – Kościół straciłby swój sens i istnienie.

12.09.2023 – 18.09.2023
Bóg pozwala się rozpoznać w zwyczajnych wydarzeniach, które towarzyszą codzienności.

5.09.2023 – 11.09.2023
Niech Bóg pozwoli zaznać swojej przyjaźni, napełni serca radością i pociechą, pomaga przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach.

15.08.2023 – 21.08.2023
Pokora to pamiętać, że nie jestem samowystarczalny, że najpierw zależę od Boga, i to, co mam, i co robię, najpierw zależy od Niego.

8.08.2023 – 14.08.2023
Pielgrzymowanie pomaga odnaleźć sens życia, przezwyciężyć trudności, umocnić wiarę, a także odkryć swoje powołanie.

1.08.2023 – 7.08.2023
Bóg przychodzi do nas ze swoim słowem, aby nam przekazać coś niezwykle ważnego dla naszego życia.

18.07.2023 – 24.07.2023
Trzeba brać Boga w ramiona, przytulać Go do swojego serca. A jeśli już Boga rozpoznać, przyjąć, to również się Nim podzielić z innymi.

11.07.2023 – 17.07.2023
Maryja nauczyła nas, jak przyjmować i pielęgnować Słowo, rozważać je w swoim sercu.

4.07.2023 – 10.07.2023
Pismo Święte przyjmowane z wiarą staje się słowem samego Boga, skierowanym do człowieka.

27.06.2023 – 3.07.2023
Kościół rozumiany i przeżywany jako wspólnota czerpie siły z mocy słowa Bożego i sakramentów, ale także domaga się solidarności, pomocy i wrażliwości na potrzeby innych.

20.06.2023 – 26.06.2023
Czekamy na Boga, prosimy, aby dał nam znak swojej obecności, a On przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie: w milczeniu, słabości i codziennej modlitwie.

13.06.2023 – 19.06.2023
Niech Bóg da nam odwagę podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę okazywania ludziom dobroci i człowieczeństwa naszego Zbawiciela.

6.06.2023 – 12.06.2023
Abraham wyruszył w drogę, kiedy obietnica Boża poruszyła w nim nadzieję. Ta obietnica rozciąga się na wszystkie pokolenia ludzi wiary.

30.05.2023 – 5.06.2023
Jedność kapłańska to siła i odwaga głoszenia Ewangelii w każdym czasie i okolicznościach.

23.05.2023 – 29.05.2023
Tak jak Maryja jesteśmy poszukiwani przez Boga i zapraszani do udziału w dziele zbawienia.

16.05.2023 – 22.05.2023
Mieć czas dla siebie nawzajem to niezbędny warunek silnej i dobrej rodziny.

9.05.2023 – 15.05.2023
Życie Maryi było przepełnione zaufaniem do Boga w najtrudniejszych momentach.

2.05.2023 – 8.05.2023
Uczniowie potrzebowali czasu, by zrozumieć, że bez zmartwychwstania daremna jest nasza wiara.

25.04.2023 – 1.05.2023
Nawet najbardziej zwyczajne zdarzenia mogą być miejscem doświadczenia Bożej obecności.

18.04.2023 – 24.04.2023
Nie możemy rezygnować z przekazywania wiary następnym pokoleniom.

11.04.2023 – 17.04.2023
Do spotkania Boga potrzeba pokory. To ona leży u podstaw wiary potrzebnej do zbawienia.

28.03.2023 – 3.04.2023
Na szlaku nie pielgrzymujemy sami, ale z innymi, z całym Kościołem. Czerpiemy ze Słowa Bożego, sakramentów.

21.03.2023 – 27.03.2023
Przez udział w Eucharystii pragniemy pogłębić więź z Chrystusem, a słuchając Jego Słowa umocnić naszą wiarę.

14.03.2023 – 20.03.2023
W drodze do Pana na podobieństwo anioła stają przed nami rodzice ze swoją wiarą. Oni nas nauczyli modlitwy.

7.03.2023 – 13.03.2023
Najpiękniejszym darem, który chcemy złożyć Bogu, niech będą nasze czyste, pokorne, wdzięczne i wierne do końca serca.

28.02.2023 – 6.03.2023
Ważna jest wierność powołaniu i troska o rozwój duchowy, formacja permanentna. Nie wolno w tej drodze się zatrzymać.

21.02.2023 – 27.02.2023
Kto szuka Boga szczerym sercem, ten Go znajdzie.

14.02.2023 – 20.02.2023
Nie wystarczy z daleka zobaczyć Mistrza, ale trzeba prawdziwego spotkania.

7.02.2023 – 13.02.2023
Świat bardzo potrzebuje dobrych kapłanów, którzy będą jak Chrystus blisko ludzkich spraw.

31.01.2023 – 6.02.2023
Wiara czyni cuda. Ona odmienia ludzkie życie, ale potrafi również odmienić losy całego świata.

24.01.2023 – 30.01.2023
Każdy z nas potrzebuje pracy nad sobą, bez względu na to, co w życiu robimy i ile mamy lat.

17.01.2023 – 23.01.2023
Nie wolno nam tracić żadnej okazji do czynienia dobra i świadectwa chrześcijańskiego.

10.01.2023 – 16.01.2023
Bez siły wiary, fundamentu przykazań, wierności i odpowiedzialności trudno dobrze pokierować swoim życiem.

3.01.2023 – 9.01.2023
Jezus jako Dobry Pasterz staje się wzorem dla każdego, kto bierze odpowiedzialność za drugiego człowieka.

27.12.2022 – 2.01.2023
Jeśli Maryja jest w naszych domach, to konsekwencją tego powinno być otwarcie drzwi dla potrzebujących.

13.12.2022 – 19.12.2022
Bóg sieje dobre ziarno Słowa nawet tam, gdzie pozornie nie ma szans na wzrost.

6.12.2022 – 12.12.2022
W naszej wierze mamy się wznosić we wspólnym budowaniu świątyni Kościoła.

29.11.2022 – 5.12.2022
Powinniśmy jeszcze bardziej zaufać Bogu i prosić o dary Ducha Świętego.

15.11.2022 – 21.11.2022
Wezwanie Jezusa może zmienić życie zwykłych ludzi.

8.11.2022 – 14.11.2022
Tym, co się liczy naprawdę, jest przywiązanie do Jezusa i posłuszeństwo Jego Słowu.

1.11.2022 – 7.11.2022
Wierność nauce Chrystusa to nie jest coś, co mamy pokazywać w dzień świąteczny, ale nasza codzienność.

25.10.2022 – 31.10.2022
Miłość nie przegrała i nigdy nie przegra. Miłość musi wygrać.

18.10.2022 – 24.10.2022
Człowiek, który jest jak anioł, potrafi być obok tego, który jest w potrzebie i potrzebuje wsparcia.

11.10.2022 – 17.10.2022
Czekamy w parafiach na kapłanów z utęsknieniem, radością i wielką nadzieją.

4.10.2022 – 10.10.2022
Chrystus jest prawdziwym światłem, jedynym światłem, które jest w stanie rozświetlić mroki naszego życia.

27.09.2022 – 3.10.2022
Kształt Kościoła zależy od kondycji rodziny.

20.09.2022 – 26.09.2022
Święta Rodzina jest dla współczesnego Kościoła przykładem wspólnoty, która swoją trwałość zawdzięcza modlitwie i zasłuchaniu w słowo Boga.

13.09.2022 – 19.09.2022
Jeśli ludzie nie powrócą do miłości, do przebaczenia, jeśli nie będą dla siebie bardziej przyjaźni, nie uda się zbudować lepszego świata i patrzeć z nadzieją w przyszłość.

6.09.2022 – 12.09.2022
Niełatwo nam nie tylko wpatrywać się w niebo, ale też podejmować decyzje życiowe, które będą nas do niego prowadziły.

30.08.2022 – 5.09.2022
Do Maryi przychodzimy bez żadnych masek. Możemy powiedzieć absolutnie o wszystkim. O naszych bólach, pragnieniach, tęsknotach, o problemach. Ale przychodzimy też podzielić się radościami.

23.08.2022 – 29.08.2022
Chcemy przekonać się o tym, że dobra jest na świecie więcej niż zła.

16.08.2022 – 22.08.2022
W drodze łatwiej zdystansować się wobec szumu współczesności, usłyszeć głos Boga, zrobić rachunek sumienia, rozpoznać, co jest najważniejsze, a co zbyteczne lub nawet szkodliwe.

9.08.2022 – 15.08.2022
Inicjatywa jest zawsze po stronie Pana Boga. To On pierwszy patrzy na człowieka z miłością i pierwszy mówi: „Pójdź za Mną”.

2.08.2022 – 8.08.2022
Dobry Pasterz uczy nas, że kiedy chcemy być blisko innych, musimy najpierw być sługami.

26.07.2022 – 1.08.2022
Post z miłości do Boga jest budowaniem pomostu między doczesnością a wiecznością.

19.07.2022 – 25.07.2022
Kiedy spojrzymy na życie powołanego przez pryzmat wiary, okazuje się, że rzeczywiście jest ono pełne radości i szczęścia.

12.07.2022 – 18.07.2022
Potrzebujemy siebie wzajemnie, żeby umacniać się świadectwem.

5.07.2022 – 11.07.2022
Maryja pokazuje, że trzeba czynić wszystko, co mówi Jezus Chrystus i zawsze bardziej słuchać Boga niż ludzi, pomagać szukać prawdy, unikać nienawiści, czynić dobrze.

28.06.2022 – 4.07.2022
Rodzina ma być miejscem wzrostu wszystkich jej członków.

21.06.2022 – 27.06.2022
Zmieniają się czasy i uwarunkowania, w których Kościół realizuje swoją zbawczą misję, ale zawsze potrzeba nowych apostołów.

14.06.2022 – 20.06.2022
Kiedy stajemy przed Bogiem, to każdy z nas jest bardzo zwykły, ale oczach Boga nabieramy blasku.

7.06.2022 – 13.06.2022
Kościół będzie mocny tak długo, jak długo będzie ewangelizował, to znaczy głosił Dobrą Nowinę.

31.05.2022 – 6.06.2022
Maryja harmonijnie łączyła tęsknotę za Bogiem z codziennymi wyzwaniami, przechodziła przez ziemskie życie, przygotowując się do wieczności.

24.05.2022 – 30.05.2022
Jestem zobowiązany, aby wszystkie talenty i dary, które otrzymałem od Boga, wykorzystywać i pomnażać.

17.05.2022 – 23.05.2022
Przed Bogiem nie jesteśmy w stanie zbudować pozorów, ponieważ On zna nasze myśli, intencje i zamiary.

10.05.2022 –16.05.2022
Matka Boga tak bardzo wpisała się w naszą historię, że stała się symbolem zwycięstwa jak owa Niewiasta z Apokalipsy.

3.05.2022 – 9.05.2022
Bóg nie ma względu na osobę i patrzy z miłością na różnych ludzi.

26.04.2022 – 2.05.2022
Czasem pragnienie Boga jest tak potężne, że potrafi doprowadzić do spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym.

19.04.2022 – 25.04.2022
To ważne, żeby budować wspólnotę, wspólnie się modlić, samemu przez modlitwę nabierać siły, a potem prowadzić innych do spotkania z Bogiem.

5.04.2022 – 11.04.2022
Serce Jezusa jest znakiem bezinteresownej miłości. Świat potrzebuje takiej miłości.

29.03.2022 – 4.04.2022
Nasze świadectwo nie zawsze może być dobrze przyjęte, ale wówczas trzeba cierpliwie czekać, modlić się żarliwie i nie wątpić, że Jezus Miłosierny przyjdzie pomimo drzwi zamkniętych.

22.03.2022 – 28.03.2022
W każdym roku otrzymujemy bardzo konkretne wskazania, jak przeżywać Wielki Post. Ważna jest rozmowa z Bogiem, wyrzeczenie i pokuta oraz miłość bliźniego.

15.03.2022 – 21.03.2022
Trzeba na nowo zrozumieć, że w tym świecie nie powinien królować argument siły, ale siła argumentu.

8.03.2022 – 14.03.2022
Nie można religii, a tym bardziej wiary, zredukować tylko do zewnętrznych znaków, wówczas zamieniły by się w magię.

28.02.2022 – 07.03.2022
Jesteśmy nieustannie wezwani do nawrócenia, czyli odwracania się od tego, co jest byle jakie lub złe i zwracania się do Boga. To jest droga Kościoła i każdego wierzącego.

22.02.2022 – 28.02.2022
Jezus wszedł w miejsca najgłębszej ludzkiej samotności i krzyża, tam gdzie odczuwa się jedynie nicość i pustkę, gdzie nie czuje się Boga.

15.02.2022 – 21.02.2022
Prawdziwa walka duchowa odbywa się w sercu każdego człowieka i tam trzeba ją stoczyć.

8.02.2022 – 14.02.2022
Czy patrzymy na rzeczywistość przez pryzmat Słowa Bożego, czy przez pryzmat negatywnych informacji, którymi jesteśmy bombardowani?

1.02.2022 – 7.02.2022
Kiedy człowiek otwiera się na Słowo Boga, może spotkać się z prawdziwą miłością, dla której nie ma żadnych granic.

25.01.2022 – 31.01.2022
Czas pandemii pozwolił nam zobaczyć nieocenioną i często niedocenioną, cichą i oddaną służbę osób konsekrowanych wobec potrzebujących.

18.01.2022 – 24.01.2022
Trzeba nieustannie pytać Boga o to, co mamy robić, jak żyć.

11.01.2022 – 17.01.2022
Wszystko ma swój sens, jeśli jest nakierowane na Boga.

4.01.2022 – 10.01.2022
Dzisiaj przychodzi do nas światło z Betlejem mimo przeciwności, a może nawet tym bardziej, że są przeciwności. Przychodzi do nas, bo go jeszcze bardziej potrzebujemy.

28.12.2021 – 3.01.2022
W Jezusie mrok ludzkiego świata został rozproszony i przemieniony przez światło na oświecenie pogan.

14.12.2021 – 20.12.2021
Blaski i cienie kapłańskiej posługi nie opuszczą nas aż do momentu, kiedy staniemy przed Panem twarzą w twarz. Wtedy już nie będzie cienia, ale tylko blask prawdy.

7.12.2021 – 13.12.2021
Zawsze, kiedy patrzymy na rzeczywistość, powinniśmy patrzeć przez pryzmat Słowa Bożego, a nie tylko przez własną ocenę sytuacji.

30.11.2021 – 6.12.2021
Każdy, kto próbuje oprzeć swe życie na złudnych mirażach tego świata, prędzej czy później dozna zawodu.

23.11.2021 – 29.11.2021
Świat woła o Boga, jest spragniony Boga, choć jednocześnie robi wszystko, żeby Go odrzucić.

16.11.2021 – 22.11.2021
Kiedy w sercu człowieka jest wiara, to i całe życie zyskuje sens.

9.11.2021 – 15.11.2021
Kto ma oczy wiary, jak kobiety biegnące do grobu, ten nawet w grobie spotka życie i uwierzy.

2.11.2021 – 8.11.2021
Trzeba sobie uświadomić, że różne zagrożenia rodziny, choć nie dotykają wszystkich, to jednak wpływają na ogólną kondycję społeczeństwa.

26.10.2021 – 1.11.2021
Maryja pod krzyżem, z woli Chrystusa, stała się naszą Matką, Matką całego Kościoła i po macierzyńsku wprowadza nas w miłość Jezusa.

19.10.2021 – 25.10.2021
Siła naszego Kościoła jest budowana na sakramentach, mocy Słowa Bożego, Eucharystii, na zaufaniu do Matki Bożej.

11.10.2021 – 18.10.2021
Życie Maryi to nieustanne dojrzewanie do wiary.

5.10.2021 – 11.10.2021
Pan Jezus schodzi wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej samotni i sponiewierani przez życie.

28.09.2021 – 4.10.2021
Kiedy człowiek otwiera się na Słowo Boga, może spotkać się z prawdziwą miłością, dla której nie ma żadnych granic.

21.09.2021 – 27.09.2021
Jeśli ktoś nie czuje odpowiedzialności za Kościół, odwraca się przeciwko niemu, to my wszyscy winniśmy wykazywać jeszcze większą odpowiedzialność.

14.09.2021 – 20.09.2021
Szczęśliwy kapłan to ktoś, kto zaufał Bogu. Bardziej słucha Jego niż ludzi, wybiera dobro i pokój.

06.09.2021 – 13.09.2021
Kiedy przychodzimy do Maryi, nie trzeba słów. Ona zna nasze serca.

30.08.2021 – 06.09.2021
W czasie pandemii, a więc zagrożenia, nikt nie powinien zostać sam ze swoimi problemami.

24.08.2021 – 30.08.2021
Przychodzimy, aby blisko Maryi zasłuchać się w słowo, które kieruje do nas Jezus Chrystus.

17.08.2021 – 23.08.2021
Przeżywamy czas, gdy trzeba być odważnym i zdecydowanym, trzeba walczyć o swoją świętość, nieskazitelność, uczciwość, żeby słowa znaczyły to, co znaczą naprawdę.

10.08.2021 – 16.08.2021
Ojczyzna to wspólny dom, w którym nie powinno być nienawiści, ale wolność i miłość.

2.08.2021 – 9.08.2021
Nie każdy z nas wyrusza na trasę pielgrzymkową, ale w sercu wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by pielgrzymować od grzechu do nawrócenia, do bycia blisko Pana Boga.

27.07.2021 – 2.08.2021
Maryja, stojąc pod krzyżem swego Syna, uczy nas, że można przetrwać ciężkie chwile życia, broniąc w sercu wiary, nadziei i miłości.

20.07.2021 – 26.07.2021
Świadomość macierzyńskiej opieki Maryi sprawia, że czujemy się pewniejsi w tym zagubionym świecie.

13.07.2021 – 19.07.2021
Miłość wyraża się w życiu na różne sposoby, w zależności od możliwości każdego człowieka. Zawsze jednak powinna cechować się poszukiwaniem dobra i unikaniem zła.

05.07.2021 – 12.07.2021
Niepojęty Bóg nie da się zamknąć w murach kościoła. On pragnie wyjść do nas, by być blisko naszych spraw.

29.06.2021 – 5.07.2021
Do Boga należy ostatnie słowo, to On pisze scenariusz historii.

22.06.2021 – 28.06.2021
W chrześcijaństwie nie możemy powiedzieć, że wszystko jest już zrobione, że dokonaliśmy takiej przemiany i tak blisko jesteśmy Boga, że już nic więcej nie możemy zrobić. Zawsze jest coś do zrobienia.

15.06.2021 – 21.06.2021
Na miłość nie można odpowiadać czekaniem, niepewnością, zwłoką.

8.06.2021 – 14.06.2021
Paradoksalnie pandemia może pomóc, by małżonkowie byli jeszcze bliżej siebie i dzieci.

1.06.2021 – 7.06.2021
Jeżeli każdy ochrzczony uczestniczy w kapłaństwie Jezusa Chrystusa dla składania ofiar miłych Bogu, to kapłani powołani zostali do współuczestnictwa w Jego ofierze w sposób szczególny.

25.05.2021 – 31.05.2021
Nawet jeśli targają nami wątpliwości lub rodzi się bunt, to nie rezygnujmy pochopnie ze wspólnoty, rodziny parafi alnej, wspólnoty Kościoła, Eucharystii. Dajmy sobie szansę.

18.05.2021 – 24.05.2021
Teraz nadchodzi czas, kiedy musimy się zastanowić, jak w tej konkretnej sytuacji znaleźć dla siebie przestrzeń, żeby czynić dobrze, żeby dawać świadectwo.

11.05.2021 – 17.05.2021
Chciejmy otworzyć nasze oczy, uszy i serca na wołanie Boga.

05.05.2021 – 10.05.2021
Spotykają nas różne doświadczenia, czasem ogromne trudy, ale siła wiary sprawia, że możemy wstać, zwyciężyć przeszkody i iść do przodu.

27.04.2021 – 04.05.2021
W świecie skupionym na samodoskonaleniu, gromadzeniu dóbr, a jednocześnie coraz bardziej pełnym egoizmu, podziałów, konfliktów, życie konsekrowane to jakby światło na oświecenie tego świata.

19.04.2021 – 26.04.2021
Modlitwa i wypływające z niej działanie często wydaje się słabe, oporne, nie przez wszystkich doceniane, a jednak jest bardzo potrzebne.

06.04.2021 – 11.04.2021
Charyzmaty zatrzymane dla siebie tracą moc, nie budują Kościoła, ale jeśli je wykorzystujemy, to rozkwitają, nawet się pomnażają.

23.03.2021 – 29.03.2021
Powołanie nie jest ciężarem, ale jest radością, darem, wolnością.

16.03.2021 – 22.03.2021
Rodzina realizuje misję prorocką Chrystusa, gdyż jest wspólnotą ewangelizowaną i jednocześnie ewangelizującą. Przyjmuje słowo Boże, żyje Pismem Świętym, wsłuchuje się w nauczanie kościelne, ale też przekazuje usłyszane słowo.

09.03.2021 – 15.03.2021
Modlitwa nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Jest drogą prowadzącą do spotkania z Umiłowanym, trzeba tylko zapragnąć tego spotkania.

01.03.2021 – 08.03.2021
Droga światła trwa nieprzerwanie pomimo ciemnej nocy, która panuje w naszym życiu.

22.02.2021 – 01.03.2021
We wspólnocie chrześcijan każdy człowiek ma swoją niepowtarzalną funkcję i kiedy ją spełnia, daje świadectwo miłości. Jeśli ktoś niedomaga, inni powinni mu pomóc, a nawet przejąć jego zadania.

15.02.2021 – 22.02.2021
Człowiek nie zawsze potrzebuje chleba, ale zawsze potrzebuje wsparcia i miłości.

09.02.2021 – 15.02.2021
Kiedy człowiek spotyka się z Bożą miłością, wszystko dzieje się dynamicznie, natychmiast.

02.02.2021 – 08.02.2021
Wszyscy chrześcijanie są wezwani do tego, aby być mistykami. Nie można być chrześcijaninem i nie poszukiwać mistycyzmu.

18.01.2021 – 25.01.2021
Za każdym razem, kiedy skupimy się na słowie liturgii, które Bóg mówi do nas, Słowo nam wiele wyjaśnia i daje odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w sercach.

04.01.2021 – 11.01.2021
Wdzięczność to postawa, w której podkreśla się nie tylko przyjęcie daru, ale i jego wartość. W jakimś sensie wdzięczność jest miarą człowieczeństwa.

28.12.2020 – 04.01.2021 Niektórzy są specjalistami w wyszukiwaniu różnych przeszkód i ograniczeń, a tymczasem mamy głosić Dobrą Nowinę z radością.

07.12.2020 – 14.12.2020
Upominać można nie tylko słowem, ale także przykładem własnego życia. Nic tak bardzo nas nie przemienia jak spotkanie z przykładem dobrego życia.

17.11.2020 – 24.11.2020
Świat bez Boga nie zmienił się w świecki raj bez zasad, pełen wolności i tolerancji – zmienił się w świat kłótni, beznadziei, braku trwałych relacji, wojen.

17.11.2020 – 24.11.2020
Świat bez Boga nie zmienił się w świecki raj bez zasad, pełen wolności i tolerancji – zmienił się w świat kłótni, beznadziei, braku trwałych relacji, wojen.

26.10.2020 – 02.11.2020
Czasem chcielibyśmy zostać na nizinach, na poziomie świętego spokoju, ale trzeba iść w górę, bo to jest droga, która nas nieustannie rozwija.

12.10.2020 – 19.10.2020
W każdym czasie trzeba być odważnym głosicielem Słowa Bożego.

06.10.2020 – 13.10.2020
Są takie sytuacje, w których słowa są zbędne, ponieważ całe życie staje się jednym wielkim słowem, upomnieniem, wezwaniem i świadectwem.

28.09.2020 – 05.10.2020
Właśnie tam, gdzie brak światła wiary, to chrześcijanie mają bardziej świecić.

22.09.2020 – 29.09.2020
Nie można wiary zamknąć tylko w sercu, gdyż ona domaga się świadectwa.

07.09.2020 – 14.09.2020
Duch Święty przypomina nam, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga.

31.08.2020 – 07.09.2020
Jeśli kult Maryi zostaje odrzucony lub staje się mało ważny, to niemal zawsze słabnie wiara w Jezusa, słabnie wiara i zaufanie do Kościoła.

24.08.2020 – 31.08.2020
W sprawach relacji z Panem Bogiem, albo bierzemy wszystko, całego Boga, który nas niesie, albo nie bierzemy nic.

17.08.2020 – 24.08.2020 Spieszmy się, gdy chodzi o nawrócenie; spieszmy się, jeśli idzie o pojednanie z drugim człowiekiem, nie odkładajmy tego na jutro.

10.08.2020 – 17.08.2020
W życiu nie zawsze chodzi o to, by się spieszyć, ale o to, by spieszyć z pomocą, by dobrych natchnień nie odkładać na później.

03.08.2020 – 10.08.2020
Ważne, aby człowiek nie stał się niewolnikiem pracy, by nie traktował jej w sposób bałwochwalczy, sądząc, że to właśnie ona nadaje ostateczny sens życiu.

27.07.2020 – 03.08.2020
Oddawanie czci Maryi jest uwielbieniem Jezusa – Boga i Człowieka, który jest bliski każdemu z nas.

20.07.2020 – 27.07.2020
Rodzina uczestniczy w potrójnej misji Chrystusa, czyli realizuje misję prorocką, kapłańską i królewską.

13.07.2020 – 20.07.2020
Realizacja przykazania miłości i służby w rodzinie dokonuje się najpierw wobec najbliższych, a potem wobec innych.

06.07.2020 – 13.07.2020
Jest tylko jeden język na świecie, który potrafi skomunikować wszystkich – to język miłości.

29.06.2020 – 06.07.2020
Przetrwać czas pandemii mogą pomóc wzajemne relacje rodzinne, o ile będą pełne życzliwości i pomocy.

15.06.2020 – 22.06.2020
Bardzo ważna jest miłość, która wyraża się w odpowiedzialności za zdrowie i życie innych, a przede wszystkim tych, którzy są najsłabsi.

01.06.2020 – 07.06.2020
Kapłaństwo przyjmujemy dla innych, dla wspólnoty, dla Kościoła, dla ludzi, których będziemy spotykali i którym będziemy posługiwali.

25.05.2020 – 31.05.2020
Obecny czas to wielkie wyzwanie, aby nie popaść w marazm i uśpienie, ale nieustannie szukać nowych form kontaktu duszpasterskiego z wiernymi.

18.05.2020 – 24.05.2020
Czas pandemii należy postrzegać jako szansę na odnowę życia rodzinnego i umocnienie więzi rodzinnych.

11.05.2020 – 17.05.2020
Bez silnego ducha, bez wiary, nadziei i miłości trudno przezwyciężyć przeciwności.

04.05.2020 – 10.05.2020
W Maryi człowiek stał się cały dla Boga. Ewangeliczny człowiek ma być oddany całkowicie Bogu i w ten sposób staje się na powrót sobą.

27.04.2020 – 03.05.2020
Maryja jest Matką gotową nieść pomoc i pocieszenie, Matką współczującą, opatrznościową i proszącą. Uczestniczy ona w radości i smutku zwykłych ludzi.

20.04.2020 – 26.04.2020

Chryste przyjdź do naszego życia pomimo drzwi zamkniętych. Zamień nasz smutek w radość, zwątpienie w wiarę, nasz lęk w nadzieję, a przesadną troskę o siebie i naszą przyszłość przemień w miłość bliźniego.

6.04.2020 – 13.04.2020
Święta Wielkanocne przeżywamy w tym roku upodobnieni do Chrystusa dźwigającego krzyż – ogołoceni z tego, co kochamy i co dla nas ważne. Niech będą one także czasem, w którym będziemy podobni do Jezusa w Jego miłości, solidarności z samotnymi i potrzebującymi. Niech Chrystus Zmartwychwstały, który pokonał grzech i śmierć , obdarzy nas nadzieją i pokojem serca, niech zaspokoi nasz głód Boga i pragnienie bliskości drugiego człowieka.

23.03.2020 – 30.03.2020
Jesteśmy wezwani do podjęcia konkretnej i żarliwej walki duchowej – za siebie i za innych. Czas epidemii to dla nas sprawdzian dojrzałości chrześcijańskiej i wiary.

16.03.2020 – 22.03.2020
Jeśli rodzice chcą podarować swoim dzieciom to, co najważniejsze, to chcą przekazać swoim dzieciom wiarę.

09.03.2020 – 15.03.2020
Jako chrześcijanie powinniśmy budować mosty, a nie mury; powinniśmy budować relacje z drugim człowiekiem.

02.03.2020 – 08.03.2020
Dialog to szansa na zrozumienie, zbliżenie, a nawet współdziałanie. Wszystko to powinno się odbywać w duchu poszukiwania i dojścia do prawdy.

24.02.2020 – 01.03.2020
Najlepszą obroną w czasie pokusy, ataku i zgorszenia są modlitwa, post i jałmużna.

17.02.2020 – 23.02.2020
Chrystus nie chce ludzi perfekcyjnych, lecz doskonałych.

10.02.2020 – 16.02.2020
Trzeba przyoblec się w Boga, być zapatrzonym w Chrystusa, a wtedy zrozumiemy, czym jest prawdziwe szczęście.

03.02.2020 – 09.02.2020
Nawet kiedy uważamy, że nasze prośby nie zostają wysłuchane, tym bardziej powinniśmy ufać – to jest właśnie relacja wiary.

27.01.2020 – 02.02.2020
Moc Boża objawiona w Jezusie nie ma granic.

20.01.2020 – 26.01.2020
Każdy, kto jest spragniony prawdy i miłości, może przyjść do Jezusa.

13.01.2020 – 19.01.2020
Kto głosi Chrystusa i z wiarą staje przed Panem Bogiem, ten jako pierwszy korzysta z Jego łaski.

07.01.2020 – 12.01.2020
Kto szczerze poszukuje prawdy, dowodzi swojej tęsknoty za dobrem, wiary otwartej na światło z wysoka i odwagi w dążeniu do celu.

31.12.2019 – 06.01.2020
Kiedy naprawdę spotkamy Jezusa Chrystusa, wybieramy już inne drogi: bardziej Boże, bardziej szlachetne, drogi przepełnione miłością.

17.12.2019 – 24.12.2019 Jestem głęboko przekonany, że razem, jako czytelnicy i pracownicy „Głosu z Torunia”, będziemy kontynuować to dzieło dla dobra naszej diecezji.

10.12.2019 – 17.12.2019
W życiu potrzeba głębokiej modlitwy, intensywnej i cierpliwej, ale powinna być ona połączona z czynem i działalnością.

04.12.2019 – 10.12.2019
Zawsze trzeba się modlić i nie zniechęcać. Prawdziwa modlitwa jest ściśle związana z konkretnym życiem i z wiarą.

27.11.2019 – 03.12.2019
Kiedy rodzina przeżywa kryzys, to Kościół przeżywa kryzys.

12.11.2019 – 19.11.2019
Praca powinna być organizowana i wykonywana z pełnym poszanowaniem ludzkiej godności, w duchu służby dobru wspólnemu.

05.11.2019 - 12.11.2019 Człowiek pokorny, człowiek wiary stoi w prawdzie o sobie i wie, że wszystko otrzymał od kogoś: od Boga, rodziców, nauczycieli, kapłanów, mądrych ludzi, Ojczyzny.

29.10.2019 - 05.11.2019 Będzie w nas musiał umrzeć stary człowiek i narodzić się nowy, który będzie kierował się Ewangelią i Duchem Świętym.

22.10.2019 - 29.10.2019 Człowiek wierzący potrzebuje nie tylko odpoczynku, ale dnia świętego, czyli poświęconego Bogu, ponieważ dzięki Niemu lepiej pojmuje sens życia, a także sens pracy.

15.10.2019 - 22.10.2019
Miłosierdzie nie może usprawiedliwiać grzechu, ale ma przed nim chronić.

07.10.2019 - 14.10.2019
Umiejętność dziękczynienia charakteryzuje ludzi wielkich. Człowiek niedojrzały za niewiele dziękuje, a raczej rozwija w sobie postawę roszczeniową.

01.10.2019 - 07.10.2019
Przyszłość Kościoła to żywe wspólnoty, w których uczniowie Jezusa idą od człowieka do człowieka, przekazują wiarę oraz dzielą się swoim doświadczeniem spotkania z Bogiem.

24.09.2019 – 01.10.2019 Powinniśmy wiernie trwać pod Krzyżem Chrystusa, bo jeżeli od niego odejdziemy, nie znajdziemy życia wiecznego.

17.09.2019 – 24.09.2019 Tak wielu z nas otrzymuje od Pana Boga błogosławieństwo, a tak mało powraca, aby Jemu podziękować i oddać Panu Bogu pierwszeństwo.

09.09.2019 – 16.09.2019 Jeśli zanika miłość, zaczyna się rozpadać nie tylko rodzina, zaczyna rozpadać się społeczeństwo.

26.08.2019 – 02.09.2019 Młodość to skarb i piękny czas, który można dobrze zagospodarować w przyjaźni z Chrystusem.

12.08.2019 – 19.08.2019 Problemem współczesnego człowieka jest bierność i marazm. Chrześcijanin nie może zadowolić się czekaniem na lepsze czasy, ale jest wezwany, by natychmiast wstać i ruszyć w drogę.

05.08.2019 – 12.08.2019 Bóg wybiera to, co małe w oczach tego świata. Przychodzi do zwykłych ludzi, aby ich wezwać i dać im siłę, bo wzywa do wielkich spraw, ale też obdarza swoimi łaskami.

29.07.2019 – 05.08.2019 Potrzeba nam zawierzenia Bogu, potrzeba nam modlitwy. Bycie blisko Jezusa to nasza modlitwa codzienna.

22.07.2019 – 29.07.2019 By otworzyć się na łaskę i moc Ducha Świętego, potrzebujemy formacji.

15.07.2019 – 22.07.2019 Miłość nieprzyjaciół nie jest emocjonalna, ale to jest szacunek do każdego człowieka i pragnienie, aby każdy człowiek był szczęśliwy, aby Pan Bóg mu błogosławił.

08.07.2019 – 15.07.2019 Maryja nie objawiła się jako znak zagłady, ale jako znak nadziei, gdyż pokazuje drogę ocalenia.

01.07.2019 – 08.07.2019 Niech dobre przeżywanie teraźniejszości będzie wezwaniem, byśmy nieustannie się nawracali, zmieniali swoje życie i traktowali każdą sekundę naszego życia jako okazję, by być świętym.

24.06.2019 – 01.07.2019 Każdemu z nas jest potrzebna serdeczna przyjaźń z Panem Jezusem, Dobrym Pasterzem.

17.06.2019 – 24.06.2019 Życie ludzkie jest za krótkie oraz zbyt wartościowe i niepowtarzalne, by marnować je na waśnie, kłótnie, pogłębianie podziałów i złośliwości.

03.06.2019 – 10.06.2019 To Duch Święty prowadzi swój Kościół, nie ludzie.

27.05.2019 – 03.06.2019 Bóg wzywa nas do tego, bysmy Mu zaufali. Daje nam moc i siłe, ale jednoczesnie wzywa nas do wysiłku.

20.05.2019 – 27.05.2019 Bóg jest zawsze wierny i nigdy człowieka nie opuści. Czym więcej przeciwieństw, tym Bóg staje bliżej człowieka, tym bardziej pozwala się odkryć.

13.05.2019 – 20.05.2019 Odważnie i cierpliwie trwajcie przy Jezusie Chrystusie i Kościele. Nie zniechęcajcie się nieustanną i agresywną krytyką, ale dążcie do świętości i służcie bliźnim.

06.05.2019 – 13.05.2019 Każdy, kto wyzna wiarę w Jezusa Chrystusa, jest wezwany do tego, aby żyć według słów, które przekazuje Pan Jezus.

29.04.2019 – 06.05.2019 By mogło się w nas dokonać zmartwychwstanie, trzeba wejść do grobu, by tam zostawić wszystkie nasze grzechy.

23.04.2019 – 29.04.2019 Młodość w Kościele to nie jest dar, który ma się rozwijać i zaowocować w przyszłości. Młodość ma owocować już teraz.

08.04.2019 – 15.04.2019 Doskonały człowiek to ten, który w Bogu odnalazł cel swojego życia i wszystko, co robi i mówi, czyni w imię miłości do Boga.

01.04.2019 – 08.04.2019 Kosciół jest silny moca Jezusa Chrystusa, ale tez zaangazowaniem i swiadectwem dobrych, czyli swietych chrzescijan.

25.03.2019 – 01.04.2019 Jeśli pojednamy się z sobą to jest szansa na to, że pojednamy się z Bogiem. Nie można pojednać się z Bogiem, a jednocześnie mieć swojego brata i siostry w nienawiści.

18.03.2019 – 25.03.2019 Wielki post to zachęta byśmy się modlili o pojednanie w naszym narodzie, naszych rodzinach i naszych wspólnotach.

11.03.2019 – 18.03.2019 Jeśli będziemy świadkami Jezusa, dobrymi synami i córkami Kościoła, to będziemy w stanie przekonać świat współczesny do Boga i zaspokoić Jego głód.

04.03.2019 – 11.03.2019 Chcemy otrzymywać od Boga sens naszego życia, chcemy przyjmować Eucharystię do naszego serca, bo to jest Chleb na życie wieczne.

25.02.2019 – 04.03.2019 Tam gdzie ma się dokonać cud, znak, potrzeba wysiłku człowieka, ale nic się nie dokona bez Pana Boga.

18.02.2019 – 25.02.2019 Jeśli chcemy zwyciężać zło, jeśli chcemy pokonywać trudności, jest tylko jedna droga: droga miłości, ewangelizacji i zawierzenia Panu Jezusowi.

11.02.2019 – 18.02.2019 Jedynym lekarstwem na trudności na drodze powołania jest Jezus spotkany w sakramencie spowiedzi czy rekolekcjach.

04.02.2019 – 11.02.2019

28.01.2019 – 04.02.2019 Spiralę zła można przerwać tylko przez dobro. Innej drogi nie ma.

21.01.2019 – 28.01.2019 Kto szczerze poszukuje prawdy dowodzi swojej tęsknoty za dobrem, wiary otwartej na światło z wysoka i odwagi w dążeniu do celu.

08.01.2019 – 15.01.2019 Otwórzcie swoje serca na moc Słowa Bożego, na laskę Pana i bądźcie świadkami miłości Jezusowej i Jego mocy.

31.12.2018 – 07.01.2019 Nowo narodzone Dziecię uczy nas wszystkich miłości i szacunku dla życia ludzkiego i siebie nawzajem.

10.12.2018 – 17.12.2018 Pójście za Jezusem wbrew utartym schematom i opiniom jest niezwykle trudne i wymaga wielkiej odwagi i zaufania.

03.12.2018 – 10.12.2018 Królestwo Jezusa Chrystusa nie jest z tego świata. Nie jest zbudowane na wzór królestw, które my znamy. To jest królestwo miłości, prawdy i miłosierdzia.

26.11.2018 – 03.12.2018
Bycie w małej wspólnocie nie jest tylko po to, byśmy czuli się dobrze, lecz byśmy otwierali się na Kościół i potrzeby drugiego człowieka.

19.11.2018 – 26.11.2018
Trzeba zrobić wszystko, by różnego rodzaju spory i konfl ikty nie przysłoniły nam twarzy drugiego człowieka.

12.11.2018 – 19.11.2018
Mamy w Kościele ogromną moc – są to sakramenty święte i moc Słowa Bożego.

05.11.2018 – 12.11.2018
W sercu trzeba mieć głęboką wiarę, przywiązanie do wartości, a potem w konsekwencji człowiek staje się żywym świadkiem tego, w co wierzy.

29.10.2018 – 05.11.2018
Wszelkie przeciwności są dla uczniów Chrystusa wezwaniem do świadectwa świętości.

22.10.2018 – 29.10.2018 Jeden gorliwy pasterz znaczy więcej niż całe zastępy najemników.

15.10.2018 – 22.10.2018 Nasza teraźniejszość wzrasta na krwi poprzednich pokoleń, na krwi bohaterów.

08.10.2018 – 15.10.2018 Kościół jest piękny dzisiaj, a jeszcze piękniejszy będzie jutro, bo jest piękny mocą Ducha Świętego i ludźmi młodymi.

01.10.2018 – 08.10.2018 Maryja będzie świadkiem ostatecznego zwycięstwa Chrystusa nad grzechem I słabością każdego człowieka.

24.09.2018 – 01.10.2018 Św. Józefie, dopomagaj, by jednoczyła nas jedna wiara i jedna miłość oraz by nigdy nie zabrakło nam nadziei chrześcijańskiej.

17.09.2018 – 24.09.2018 Kiedy Bóg dokonuje cudu, potrafi wodę naszej zwyczajności, codzienności zamienić w najlepsze wino, czyli w łaskę, szczęście.

10.09.2018 – 17.09.2018
Za każdym plonem kryje się człowiek, jego praca, jego wysiłek i poświecenie

27.08.2018 – 03.09.2018
Trudno w świecie znaleźć lepszą szkołę pokonywania egoizmu niż małżeństwo i rodzina.

20.08.2018 - 27.08.2018
Pielgrzymka pokazuje nam, jak trudna i skomplikowana, a jednocześnie radosna i wspaniała jest droga prowadząca do świętości. Bo pielgrzymka ma być drogą, która uczy nas świętości.

06.08.2018 - 13.08.2018
Trasa pielgrzymkowa pokazuje nam, jak trudna i skomplikowana, a jednocześnie radosna i wspaniała jest droga prowadząca do świętości.

30.07.2018 - 06.08.2018
Świat współczesny będzie chrześcijański, Kościół będzie silny wtedy, kiedy będziemy dawać świadectwo w każdej sytuacji. Nie nachalnie, nie agresywnie, bo to nie jest postawa chrześcijańska, ale zdecydowanie i odważnie, zawsze i w każdej sytuacji.

23.07.2018 - 30.07.2018
O świętości życia nie wolno nam nie mówić, bo to wypływa z Ewangelii, z samego serca Ewangelii, jest istotą chrześcijaństwa.

16.07.2018 - 23.07.2018
Aby trwac w łasce silnej wiary i nie ulegac kryzysom wewnetrznym, trzeba nad soba pracowac.

09.07.2018 - 16.07.2018
Często tracimy energię i czas na słowa, które są zupełnie niepotrzebne. A najbardziej niepotrzebne są te słowa, które ranią drugiego człowieka lub wprowadzają zamęt.

02.07.2018 - 09.07.2018
Kapłan ma być tam, gdzie jest Chrystus. A Chrystus jest tam, gdzie jest człowiek spragniony prawdy, gdzie jest człowiek, który potrzebuje pomocy i gdzie jest świat spragniony miłości.

25.06.2018 - 02.07.2018
Jeśli chcemy być naprawdę blisko Jezusa i ukazywać Go innym, nie wystarczy pięknie uczyć, ale samemu trzeba to słowo przyjąć bez reszty.

18.06.2018 - 25.06.2018
Trudno rozwiązać sprawy ziemskie, patrząc tylko pod swoje nogi; trzeba zerknąć w niebo, by zobaczyć Boga.

11.06.2018 - 18.06.2018
Jeśli ktoś wyznaje wiarę, powinien prowadzić jedno życie. Każda podwójność jest bolesnym grzechem, raną zadaną Kościołowi i antyświadectwem.

04.06.2018 - 11.06.2018
Najskuteczniejsza droga nowej ewangelizacji to świętość.

28.05.2018 - 04.06.2018
Potrzebujemy Ducha Świętego, aby mówić jednym językiem i tworzyć wspólnotę.

21.05.2018 - 28.05.2018
Patriotyzm powinien wyrażać się w życiu naszych rodzin, które są pierwszą szkołą miłości, odpowiedzialności i służby bliźniemu.

07.05.2018 - 14.05.2018
W chrześcijańskiej perspektywie miłość do ojczyzny wyraża się w postawie służby.

30.04.2018 - 07.05.2018
Bez świadectwa wiary W Jezusa Zmartwychwstałego, świadectwa przepełnionego Duchem Świętym, Kościół zostanie zredukowany do jednej z wielu instytucji.

23.04.2018 - 30.04.2018
Wiara łączy się z kosztami, ale ostatecznie człowiek otrzymuje życie i bezpieczeństwo i już tu, na ziemi, może być niezwykle szczęśliwy.

23.04.2018 - 30.04.2018
Jezus który zwyciężył zło, zwyciężył śmierć, pokazuje uczniom rany na rękach, nogach i boku, i każe dotknąć tych ran. Te rany Chrystusa to wszyscy nasi bracia cierpiący, chorzy, ubodzy, bezdomni, bezrobotni. Dotknijcie tych ran, nie odwracajcie wzroku! Nie chodzi, by przeczytać tekst w gazecie, ale zainteresować się w sposób konkretny. Praktyczny.

16.04.2018 - 23.04.2018
Nie ma innej drogi, która prowadzi do zbawienia, jak droga miłosierdzia.

09.04.2018 - 16.04.2018
Chrystus wszedł w noc historii ludzkości, wszedł w ciemność każdego człowieka, by wyprowadzić ludzkość, każdego z nas do światła i nowego życia.

03.04.2018 - 10.04.2018
Każdy z nas w Wielkim Tygodniu i w doświadczeniu zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa może zmienić swoje życie.

19.03.2018 - 26.03.2018
Obecność Boga w naszym życiu nie oznacza, że wszystko będzie się układało zgodnie z naszymi planami, ale jest gwarantem tego, że idziemy drogą ku prawdziwemu szczęściu.

12.03.2018 - 19.03.2018
Bóg nieustannie wypatruje każdego z nas, abyśmy powrócili do Niego, abyśmy nie zmarnowali Jego miłości.

05.03.2018 - 12.03.2018
„Od tego, jak przeżyjemy nasze życie, zależy nasza wieczność. Czas to dar niezwykłej wagi, niepowtarzalny dar”.

19.02.2018 - 26.02.2018
Bóg potrafi pisać prosto na krzywych liniach historii.

12.02.2018 - 19.02.2018
Powściągliwość i praca to program życia dla każdego z nas.

05.02.2018 - 12.02.2018
W żyłach ludzi pełniących dzieła miłosierdzia płynie błękitna krew.

29.01.2018 - 05.02.2018
Błogosławieni i święci nas podnoszą i ukazują nam wysoką miarę życia chrześcijańskiego.

22.01.2018 - 29.01.2018
Najwspanialsza ofiara to taka, kiedy człowiek zrezygnuje albo zaczyna przynajmniej walkę ze swoimi słabościami. To jest prawdziwa ofiara.

15.01.2018 - 22.01.2018
Czas przeznaczony dla Jezusa nie jest czasem straconym, on wraca do nas, a czas, którego poskąpimy Jezusowi wcale nie jest dla nas, mamy go jeszcze mniej.

08.01.2018 - 15.01.2018
Jeśli chcemy czynić coś dobrego, to trzeba to czynić natychmiast. Jutro nie jest zagwarantowane nikomu. Mamy dziś, mamy tę chwilę, którą daje nam Bóg.

01.01.2018 - 08.01.2018
Społeczność chrześcijańska opiera się na relacjach do drugiego człowieka, na dawaniu świadectwa każdego dnia, ze my żyjemy wg wskazań Jezusa Chrystusa.

25.12.2017 - 01.01.2018
Rodzina ma swoje źródło w Bogu, jest wewnętrznie nastawiona na urzeczywistnienie się Chrystusa, i potrzebuje Jego wsparcia.

2017-12-21 07:56

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Myśl na tydzień - bp Marek Solarczyk

24.08.2020 – 31.08.2020
Sam Bóg wypełni w nas swoje dzieła, jeżeli przyjmiemy Jego prawo miłości i autentycznie będziemy razem z Nim żyli.

CZYTAJ DALEJ

Niezbędnik Adwentowy: Jesteś pełen Jego łaski

2023-11-28 09:17

[ TEMATY ]

#NiezbędnikAdwentowy

Melozzo da Forlì, Zwiastowanie Pańskie

Te rozważanie mają być pomocą w przeżywaniu Adwentu — niekoniecznie tylko w Adwencie, ale w każdym czasie, gdy zechcesz odnowić w sobie chrześcijańską postawę oczekiwania.

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona*, pełna łaski, Pan z Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

CZYTAJ DALEJ

Czuwanie to wypełnianie obowiązków. Adwentowe Dni Formacji Katechetów

2023-11-28 17:00

Marzena Cyfert

Ks. Marcin Krawczyk

Ks. Marcin Krawczyk

Rozpoczęły się Adwentowe Dni Formacji Katechetów, zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Archidiecezji Wrocławskiej we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Pierwsza grupa katechetów rozpoczęła swoją formację dzisiaj w katedrze wrocławskiej od Eucharystii, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marcin Krawczyk. Nawiązując do liturgii słowa, kapłan podkreślił, że pod koniec roku liturgicznego towarzyszą nam teksty apokaliptyczne, dotyczące czasów ostatecznych i końca świata. – Kiedy przyglądam się dzisiejszemu słowu, w mojej głowie, trochę pod włos różnym podnoszącym ciśnienie interpretacjom, pojawia się jedna bardzo ważna myśl: spokojnie, nic się nie dzieje! O tym pokoju chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów – mówił ks. Krawczyk.

CZYTAJ DALEJ
Przejdź teraz
REKLAMA: Artykuł wyświetli się za 15 sekund

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję